طراحی

ایده تقبیح لذت و ستایش درد متولد شد

ایده تقبیح لذت و ستایش درد متولد شد

اما من باید برای شما توضیح دهم که چگونه این همه ایده اشتباه نکوهش لذت و ستایش درد...