سیستم خورشیدی را چقدر می شناسید؟

Phasellus eleifend lorem at velit congue rutrum. Maecenas eu tortor nec arcu dictum rutrum sed nec lacus

1. کدام یک از موارد زیر بزرگترین سیاره منظومه شمسی است؟

زحل
زحل
مشتری
مشتری
زمین
زمین